English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Synergus cerricolus Vassileva-Samanlieva, 1986 — екземпляр IBERZCXX0010


Synergus cerricolus Vassileva-Samanlieva, 1986 [холотип IBERZCXX0010] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERZCXX0010 [Synergus cerricolus Vassileva-Samanlieva, 1986] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Synergus cerricola sp. n/emerged from galls/of A.cerricola (Giraud)//Sliven (Karandila)/19.5.1970/leg.det.L.Vassileva/TIPUS
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC) [No.: 2011-11-17-13-03]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Synergus cerricolus Vassileva-Samanlieva, 1986

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Hymenoptera
семейство Cynipidae
род Synergus
вид Synergus cerricolus