English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Gampsocoris eckerleini Josifov, 1959 — екземпляр IBERZCXX0186


Gampsocoris eckerleini Josifov, 1959 [паратип IBERZCXX0186] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERZCXX0186 [Gampsocoris eckerleini Josifov, 1959] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паратип
етикетировка: ♀//Craecia,Delphi/6.9.1958/Eckerlein leg.//PARATYPOID/Gampsocoris/eckerleini Jos.
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC) [No.: 2011-12-02-11-45a]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Gampsocoris eckerleini Josifov, 1959

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Hemiptera
семейство Berytidae
род Gampsocoris
вид Gampsocoris eckerleini