English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Erebia tyndarus macedonica Buresch, 1919 — екземпляр NMNHSINV01055

Erebia tyndarus macedonica Buresch, 1919 [лектотип NMNHSINV01055] (2) (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)
Erebia tyndarus macedonica Buresch, 1919 [лектотип NMNHSINV01055] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор NMNHSINV01055 [Erebia tyndarus macedonica Buresch, 1919] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: лектотип
етикетировка:
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: nmnhs-inv-t-01055]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Erebia tyndarus macedonica Buresch, 1919

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Lepidoptera
семейство Nymphalidae
род Erebia
вид Erebia tyndarus