English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Poecilimon mistshenkoi vlachinensis Peshev, 1980 — екземпляр NMNHSINV0256

Poecilimon mistshenkoi vlachinensis Peshev, 1980 [синтипове NMNHSINV0256] (2) (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)
Poecilimon mistshenkoi vlachinensis Peshev, 1980 [синтипове NMNHSINV0256] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор NMNHSINV0256 [Poecilimon mistshenkoi vlachinensis Peshev, 1980] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: синтипове
етикетировка: Влахина пл. / 1700-2000 м н.в. / 31.7.74 г. / Андреева Ек.
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: Pha-18]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Poecilimon mistshenkoi vlachinensis Peshev, 1980

царство Animalia
тип/отдел Arthopoda
клас Insecta
разред Orthoptera
семейство Phaneropteridae
род Poecilimon
вид Poecilimon mistshenkoi