English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Alkanna jordanovii Koz. — екземпляр SOMXXXXX0003

Alkanna jordanovii Koz. [холотип SOMXXXXX0003] (2) (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)
Alkanna jordanovii Koz. [холотип SOMXXXXX0003] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0003 [Alkanna jordanovii Koz.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Alkanna primuliflora Grsb. Каменисти места на Бесапарските ридове. 10. 05. 1971, Leg. & Det. M. Markova & P. Ivanova
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 132771]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Alkanna jordanovii Koz.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство Boraginaceae
род Alkanna
вид Alkanna jordanovii