English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Alchemilla bulgarica Rothm. — екземпляр SOMXXXXX0004

Alchemilla bulgarica Rothm. [ SOMXXXXX0004] (2) (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)
Alchemilla bulgarica Rothm. [ SOMXXXXX0004] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0004 [Alchemilla bulgarica Rothm.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Alchemilla flabelata Bus. In pascuis saxosis ad cac. Korudja, mt. Balkan central 10. 07. 1903, Leg. I. Neicheff, Det. B. Achtarov
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 40534]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Alchemilla bulgarica Rothm.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство Rosaceae
род Alchemilla
вид Alchemilla bulgarica