English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Alkanna stojanovii Koz. — екземпляр SOMXXXXX0005

Alkanna stojanovii Koz. [ SOMXXXXX0005] (2) (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)
Alkanna stojanovii Koz. [ SOMXXXXX0005] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0005 [Alkanna stojanovii Koz.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Alkanna primuliflora Grsb. Край Тополовград на варовик 20.05. 1980, Leg. M. Bojadjiiski, Det. A. Indjeian
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 142099]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Alkanna stojanovii Koz.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство Boraginaceae
род Alkanna
вид Alkanna stojanovii