English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Alkanna srtribrnyi Vel. ssp. intermedia Koz. — екземпляр SOMXXXXX0006

Alkanna srtribrnyi Vel. ssp. intermedia Koz. [холотип SOMXXXXX0006] (2) (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)
Alkanna srtribrnyi Vel. ssp. intermedia Koz. [холотип SOMXXXXX0006] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0006 [Alkanna srtribrnyi Vel. ssp. intermedia Koz.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Alkana primuliflora Grsb. Sadovo - тревисти места 04. 1914, Leg. & Det. V. Stribrny
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 59560]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Alkanna srtribrnyi Vel. ssp. intermedia Koz.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство Boraginaceae
род Alkanna
вид Alkanna srtribrnyi