English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Anemone apenina L. ssp. Blanda Schott et Kotschy Hayek f. alba Kuzmanov. — екземпляр SOMXXXXX0008

Anemone apenina L. ssp. Blanda Schott et Kotschy Hayek f. alba Kuzmanov. [ SOMXXXXX0008] (2) (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)
Anemone apenina L. ssp. Blanda Schott et Kotschy Hayek f. alba Kuzmanov. [ SOMXXXXX0008] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0008 [Anemone apenina L. ssp. Blanda Schott et Kotschy Hayek f. alba Kuzmanov.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Anemone apenina L. ssp. Blanda Schott et Kotschy Hayek f. alba In silvaticis ad Ahmatovo 03. 1914, Leg. & Det. I. Mrcvicka
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 27159]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Anemone apenina L. ssp. Blanda Schott et Kotschy Hayek f. alba Kuzmanov.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство Ranunculaceae
род Anemone
вид Anemone apenina