English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Anemone ranunculoides L. f. tenuiloba Kuzm. — екземпляр SOMXXXXX0009


Anemone ranunculoides L. f. tenuiloba Kuzm. [ SOMXXXXX0009] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0009 [Anemone ranunculoides L. f. tenuiloba Kuzm.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Anemone ranunculoides L In dumosis prope Trn. 10. 03. 1904, Leg. & Det. Iv. Urumov
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 27460]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Anemone ranunculoides L. f. tenuiloba Kuzm.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство Ranunculaceae
род Anemone
вид Anemone ranunculoides