English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Anemone sylvestris L. f. lanata Kuzm. — екземпляр SOMXXXXX0010

Anemone sylvestris L. f. lanata Kuzm. [холотип SOMXXXXX0010] (2) (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)
Anemone sylvestris L. f. lanata Kuzm. [холотип SOMXXXXX0010] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0010 [Anemone sylvestris L. f. lanata Kuzm.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Anemone sylvestris L Rudina plan., prope Trecljano 13. 05. 1939, Leg. & Det. B. Achtarov
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 27407]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Anemone sylvestris L. f. lanata Kuzm.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство Ranunculaceae
род Anemone
вид Anemone sylvestris