English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) (60)

 Proterebia phegea pyramus De Louker & Dils, 1987
(семейство Nymphalidae)
— паратип [идентификатор: NMNHSINV01177]
 Proterebia phegea pyramus De Louker & Dils, 1987
(семейство Nymphalidae)
— паратип [идентификатор: NMNHSINV01178]
 Proterebia phegea pyramus De Louker & Dils, 1987
(семейство Nymphalidae)
— паратип [идентификатор: NMNHSINV01179]
 Proterebia phegea pyramus De Louker & Dils, 1987
(семейство Nymphalidae)
— паратип [идентификатор: NMNHSINV01180]
Zygaena carniolica var. hyperonobrychis Holik, 1939 [паратип]Zygaena carniolica var. hyperonobrychis Holik, 1939
(семейство Zygaenidae)
— паратип [идентификатор: NMNHSINV01181]
Zygaena carniolica var. hyperonobrychis Holik, 1939 [паратип]Zygaena carniolica var. hyperonobrychis Holik, 1939
(семейство Zygaenidae)
— паратип [идентификатор: NMNHSINV01182]
Zygaena carniolica var. antitaurica Holik, 1942 [паратип]Zygaena carniolica var. antitaurica Holik, 1942
(семейство Zygaenidae)
— паратип [идентификатор: NMNHSINV01183]
Zygaena carniolica var. antitaurica Holik, 1942 [паратип]Zygaena carniolica var. antitaurica Holik, 1942
(семейство Zygaenidae)
— паратип [идентификатор: NMNHSINV01184]
— 598 записа
първа предишна страница 60 от 60