Къде съм? > Начало > Събития


Отбелязваме 50 години от подписването на Рамсарската конвенция

Какво е общото наименование на блата, торфища, мочурища, открити водни площи — естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени и защо 2231 такива места от 169 страни с обща площ 215 млн. ха. са наречени Рамсарските места, е темата на новата ни игра в последния уикенд на февруари 2021. https://fb.me/e/2aSJQbjk7

Веси Чирова ви очаква с нови игри и изненади на 27 и 28 февруари в Националния природонаучен музей при БАН, от 10 до 17:30 часа.

Потърсете информационните табла, разположени в експозицията и открийте отговорите, с които ще спечелите своите награди от Веси!

Таблата са изготвени от колегите ни от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, в изпълнение на проекта WETLANET.