English | Български
Къде съм? > Начало > Образование

Йоанна Фелезаки. Снимкa: (c) Йоанна Фелезаки
Йоанна Фелезаки. Снимкa: (c) Йоанна Фелезаки

Йоанна Фелезаки

(студент)
телефон: (+30) 2810393273; е-поща:

Родена на 17 ноември 1986, Ханя (Гърция).

Образование, квалификации


2001—2004: Гимназия, Кастели, Ханя, Гърция
2004—2009: Бакалавър по биология, Критски университет, Катедра по биология
2009—: Магистър по ‘Биология на околната среда — Управление на сухоземните и морските ресурси’ Критски университет, Катедра по биология

Понастоящем


Студент по програмата ЕРАЗЪМ при Националния природонаучен музей, София.

Чужди езици


Английски: Certificate of Proficiency in English, Университета в Мичиган; немски: Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, Гьоте-институт.


Област на научни изследвания


Фаунистика, систематика и зоогеография на Myriapoda (Diplopoda), еволюция и произход на гръцката фауна, проблеми на околната среда.

Текущи проекти


Стоножките на Крит (Гърция)
Ревизия на род Megaphyllum на Балканския полуостров (Diplopoda: Julida: Julidae) (с Е. Лазани, Б. Вагалински, П. Стоев)
Мириаподите на Западните Родопи (България и Гърция) (с Б. Вагалински, П. Стоев)

Публикации


Felesaki, I., Stoev, P., Simaiakis, S., Mylonas, M. 2010. A catalogue of the millipedes of Crete (Myriapoda: Diplopoda). — Natura Montenegrina, Podgorica, 9 (3): 357—368.