Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: оранжев


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: оранжев [изглед галерия] (страница 2)

Хелиодор — образец 0022
Хелиодор — образец 0428
Хелиодор — образец 0497
Хелиодор — образец 0483
Хелиодор — образец 0526
Дравит — образец 0429
Дравит — образец 0572
Дравит — образец 0495
Ахат — образец 0324
Ахат — образец 0325
Ахат — образец 0611
Цитрин — образец 0568
Дравит — образец 0536

Образци скъпоценни камъни по цвят: оранжев — 33
първа предишна страница 2 от 2