Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: червен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: червен [изглед галерия]

Гранат малая — образец 0048
Гранат малая — образец 0480
Андезин — образец 0305
Андезин — образец 0306
Серия гросулар-хибшит — образец 0089
Серия гросулар-хибшит — образец 0635
Хиацинт — образец 0508
Хиацинт — образец 0516
Карнеол — образец 0010
Опал — образец 0376
Опал — образец 0417
Опал — образец 0167
Андезин — образец 0129
Андезин — образец 0410
Алмандин — образец 0649
Хромов пироп — образец 0657
Гранат малая — образец 0032
Спесартин — образец 0156
Спесартин — образец 0049
Андезин — образец 0331

Образци скъпоценни камъни по цвят: червен — 39
страница 1 от 2 следваща последна