Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: червен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: червен [изглед галерия] (страница 2)

Шпинел — образец 0477
Шпинел — образец 0496
Карнеол — образец 0552
Карнеол — образец 0553
Карнеол — образец 0566
Карнеол — образец 0474
Хесонит — образец 0659
Пироп — образец 0050
Пироп — образец 0662
Ахат — образец 0619
Ахат — образец 0620
Андезин — образец 0320
Андезин — образец 0726
Андезин — образец 0727
Яспис — образец 0600
Махагонов обсидиан — образец 0735
Махагонов обсидиан — образец 0760
Махагонов обсидиан — образец 0761
Рутил — образец 0173

Образци скъпоценни камъни по цвят: червен — 39
първа предишна страница 2 от 2