Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: червеникавооранжев


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: червеникавооранжев [изглед галерия] (страница 2)

Цитрин — образец 0065
Цитрин — образец 0569
Цитрин — образец 0413
Цитрин — образец 0004
Цитрин — образец 0367
Опал — образец 0722
Серия гросулар-андрадит — образец 0103
Хиацинт — образец 0056
Хиацинт — образец 0221
Дравит — образец 0432
Спесартин — образец 0633
Хиацинт — образец 0631
Дравит — образец 0575
Дравит — образец 0538
Топаз — образец 0055
Топаз — образец 0556
Фероаксинит — образец 0728
Лунен камък — образец 0131
Лунен камък — образец 0132
Лунен камък — образец 0162

Образци скъпоценни камъни по цвят: червеникавооранжев — 69
първа предишна страница 2 от 4 следваща последна