Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: червеникавооранжев


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: червеникавооранжев [изглед галерия] (страница 4)

Опушен кварц — образец 0251
Опушен кварц — образец 0682
Опушен кварц — образец 0202
Опушен кварц — образец 0204
Опушен кварц — образец 0350
Опушен кварц — образец 0359
Опушен кварц — образец 0401
Опушен кварц — образец 0719
Енстатит — образец 0046

Образци скъпоценни камъни по цвят: червеникавооранжев — 69
първа предишна страница 4 от 4