Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: много леко зеленикаво син


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: много леко зеленикаво син [изглед галерия]

Шпинел — образец 0014
Сапфир — образец 0505
Опал — образец 0756
Еремеевит — образец 0586
Опал — образец 0757
Кианит — образец 0481

Образци скъпоценни камъни по цвят: много леко зеленикаво син — 6
страница 1