Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: много наситено зеленикаво син


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: много наситено зеленикаво син [изглед галерия] (страница 2)

Променящ цвета си гранат — образец 0120
Топаз — образец 0570
Топаз — образец 0549
Топаз — образец 0070
Топаз — образец 0253
Индиголит — образец 0498
Турмалин диня — образец 0534
Сапфирин — образец 0052
Сапфирин — образец 0581
Серендибит — образец 0438
Серендибит — образец 0437

Образци скъпоценни камъни по цвят: много наситено зеленикаво син — 31
първа предишна страница 2 от 2