Where am I? > Home > Articles
Citations of ‘Boev Z., Gradev G., Klisurova H., Klisurov I., Petrov R. 2020 First record of the northern bald ibis Geronticus eremita (Linnaeus, 1758) in Bulgaria — Historia naturalis bulgarica 41: 23–26’


1

[1] Parmaksiz A., Yiğin A., Bozkaya F. 2023 Birecik (Türkiye)’te yaşayan Kelaynak popülasyonunun genetik yapısının mtDNA COI dizileri kullanılarak belirlenmesi. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma 16 (1): 31–37. https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1201564

The citation database is updated quarterly.