English | Български

Нора Караламбева
Нора Караламбева

Нора Караламбева

(експерт/координатор изложби и събития)
телефон: 087 6060837

Родена на 27 април 1987 г., гр. София.

Образование


Докторант, специалност „Дигитални изкуства“, Национална художествена академия (тема: „Научно-творчески платформи в началото на XXI век: Европейска мрежа за дигитални изкуства и наука“) (2017—до момента)
Докторантски обмен по програма „ЕРАЗЪМ+“ (специалност „Interface Cultures“) в Künstlerische und Industrielle Gestaltung Linz, Линц, Австрия (2018)
Магистър, специалност „Шрифт“, Национална художествена академия (2013)
Бакалавър, специалност „Графика“, Национална художествена академия (2010)
Професионална квалификация, специалност „Педагогика“, Национална художествена академия (свидетелство за „Учител по изобразително изкуство от първи до дванайсети клас в общообразователните и професионални училища“) (2010)
Студентски обмен по програма „ЕРАЗЪМ“ (специалност „Графика“, „Фотография“, „Живопис“, „Рисуване“) в Universidad de Castilla la Mancha, Куенка, Испания (2008)
Администрация и експозиция

Обучения и квалификации


Практически курс по старопланинска архитектура, РЕМО „Етър“, Сдружение „Мещра“, Камара на архитектите в Блгария, Габрово, България (2021)
Публична администрация, Институт по публична администрация, София, България (2020—2021)
Модул „Планинско ориентиране“, Център за професионално обучение на планински водачи към Асоциация „Планини и хора“, София, България (2020)
Курс „Близки срещи с птиците“, Българско дружество за защита на птиците, София, България (2020)
Лекционен курс по орнитология, Школа по орнитология и природозащита „Проф. Димитър Нанкинов“ към Българска орнитологическа централа, ИБЕИ-БАН, София, България (2019—2020)
Любителски курс по лечебни растения и фитотерапия, ТД Ойларипи, София, България (2018)
Лекционен курс по астрономия, Кръжок по астрономия към катедра „Астрономия“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България (2017—2018)
Обучително пътуване по културен мениджмънт, организирано от Полски институт в София, Варшава/Вроцлав, Полша (2017)
Обучително пътуване по културен мениджмънт, организирано от Гьоте-институт България, Берлин, Германия (2016)
Следдипломна квалификация — Академия по мениджмънт в културата, организирана Асоциация за развитие на София, Гьоте-институт България и СУ „Св. Кл. Охридски“, с подкрепата на посолството на Австрия, Британски съвет, Чешки културен център, Институт Сервантес, Френски културен институт и Полски институт в София, София, България (2015—2016)
Следдипломна квалификация — Регионална академия по мениджмънт в културата, организирана от Асоциация за развитие на София, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, катедра „Културология“, Югозападен регион, България (2013—2014)
Квалификационен курс по дизайн и типография, The Graduate School, Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ (2011)
Квалификационен курс по палеонтология, Департамент по палеобиология, Smithsonian National Museum of Natural History, Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ (2011)

Професионален опит


Координатор, Бюро „Творческа Европа — България“, офис „Култура“, София, България (октомври 2021 г.—април 2022 г.)
Ръководител „Културна дейност“, Национален природонаучен музей, БАН, София, България (октомври 2021 г. —до момента)
Главен експерт, Дирекция „Култура“, Столична община (СО), София, България (2019—2021)
Член на експертни комисии, Столична програма „Култура“, Календар на културните събития, Дирекция „Култура“, СО, София, България (2017—2021)
Учредител (2014) / Управител (2014—2018) / Арт директор (2014—до момента) Фондация „НО Студио“, София, България
Графичен дизайнер / Дизайнер на шрифтове / Визуален артист / Преподавател по рисуване, Свободна практика, София, България, (2006—до момента)
Организатор събития, Асоциация „Българска книга“, София, България (2017—2018)
Главен експерт „Програми и проекти“, Национален фонд „Култура“, София, България (2016—2017)

Статии


Караламбева, Н., 2021. Възможности за научно-творческо сътрудничество в България. — сп. Изкуство и критика, 2 (2).

Караламбева, Н. 2019. Дигиталните изкуства и елементарните частици—творчески резиденции в лабораториите на ЦЕРН. — сп. Notabene, 43.


Изложби


Участие в над 30 български и международни изложби за периода 2006—2015 г., сред които „Хартията в съвременното изкуство“ (2015) в БКИ Париж, Франция, Международна студентска изложба „Transform” (2012) в Солун, Гърция, Международна графична изложба „Corpo Ex/Posto, De Portesio 2010” (2010) във Венеция и Бреша, Италия.