English | Български

Мариела Томова
Мариела Томова

Мариела Василева Томова

(магистър)
Родена на 7 февруари 2000 г. в гр. Асеновград.

Образование


2024 — ОКС магистър: ПУ „Паисий Хилендарски“; специалност: Медицинска биология
2023 — ОКС бакалавър: ПУ „Паисий Хилендарски“; специалност: Биология
ДПК учител по „Биология и здравно образование“ и „Човекът и природата“

Хоби и интереси


Фотография
Наблюдение на птици