The full bibliographical reference for the searched title “Drenowski, 1907a” is:

Drenowski, A. K. (1907a) Nyakolko novi i s malko nahodishta vidove peperudi (Macrolepidopterae) za Balgariya. Periodichesko spisanie na Balgarskoto knizhovno druzhestvo v Sofia 67 (7—8): 570—607, Pl. I—VI [In Bulgarian].


Back to the previous page