The full bibliographical reference for the searched title “Drenowski, 1909b” is:

Drenowski, A. K. (1909b) Izsledvaniya varhu peperudnata fauna na Rila planina. Arhiv na Ministerstvoto na narodnoto prosveshtenie 1 (2): 67—91 [In Bulgarian].


Back to the previous page