English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Trochisciopsis tetraspora f. minor Gärtner, Uzunov, Stoyneva, Kofler & Ingolić — екземпляр ACUSXXXX0001


Trochisciopsis tetraspora f. minor Gärtner, Uzunov, Stoyneva, Kofler & Ingolić [иконотип ACUSXXXX0001] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Колекция Водорасли (ACUS)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор ACUSXXXX0001 [Trochisciopsis tetraspora f. minor Gärtner, Uzunov, Stoyneva, Kofler & Ingolić] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Колекция Водорасли (ACUS)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: иконотип
етикетировка:
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Колекция Водорасли (ACUS) [No.: 1]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Trochisciopsis tetraspora f. minor Gärtner, Uzunov, Stoyneva, Kofler & Ingolić

царство Plantae
тип/отдел Chlorophyta
клас Chlorophyceae
разред Chlorococcales
семейство Chlorococcaceae
род Trochisciopsis
вид Trochisciopsis tetraspora