English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Колекция Водорасли (ACUS)

Trochisciopsis tetraspora f. minor Gärtner, Uzunov, Stoyneva, Kofler & Ingolić [иконотип]Trochisciopsis tetraspora f. minor Gärtner, Uzunov, Stoyneva, Kofler & Ingolić
(семейство Chlorococcaceae)
— иконотип [идентификатор: ACUSXXXX0001]
— 1 запис
страница 1