English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Abies garmensis Kitan. fil. — екземпляр IBERPBXX0003

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Гърмен, Благоевградско, Г-2105, Abies garmensis Kitan. fil., късен понт/ранен дак
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Г-2105]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Abies garmensis Kitan. fil.

царство Plantae
тип/отдел Pinophyta
клас Pinopsida
разред Pinales
семейство Pinaceae
род Abies
вид Abies Abies garmensis