English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

 Chara palaeofoetida Kitanov & Palamarev
(семейство Characeae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0001]
 Nitellopsis palaeobalcanica (Kitan. & Palam.) Palamarev
(семейство Characeae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0002]
 Abies garmensis Kitan. fil.
(семейство Pinaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0003]
 Sequoiadendron breviauriculatum Palamarev
(семейство Taxodiaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0004]
 Broussonetia intermedia Palamarev
(семейство Moraceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0005]
 Ceratophyllum balcanicum Palamarev
(семейство Ceratophyllaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0006]
 Corylopsis palaeorhodopensis Palamarev
(семейство Hamamelidaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0007]
 Decodon triangularis Palamarev
(семейство Lythraceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0008]
 Eurya angularis Palamarev
(семейство Theaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0009]
 Juglans kitanovii Palamarev
(семейство Juglandaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0010]
— 57 записа
страница 1 от 6 следваща последна