English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Sequoiadendron breviauriculatum Palamarev — екземпляр IBERPBXX0004

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Sl-1a Sequoiadendron breviauriculatum Palamarev
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Sl-1a]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Sequoiadendron breviauriculatum Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Pinophyta
клас Pinopsida
разред Pinales
семейство Taxodiaceae
род Sequoiadendron
вид Sequoiadendron Sequoiadendron breviauriculatum