English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Quercus bulgarica Kitanov fil. — екземпляр IBERPBXX0015


Quercus bulgarica Kitanov fil. [изотип IBERPBXX0015] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERPBXX0015 [Quercus bulgarica Kitanov fil.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: изотип
етикетировка: Г-3044, Quercus bulgarica Kitanov fil.
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: G-3044]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Quercus bulgarica Kitanov fil.

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Fagales
семейство Fagaceae
род Quercus
вид Quercus Quercus bulgarica