English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Allium cyrilli Ten. var. flavescens (Acht.) Ceschm. — екземпляр SOAXXXXX0004

Allium cyrilli Ten. var. flavescens (Acht.) Ceschm. [неотип SOAXXXXX0004] (2) (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)
Allium cyrilli Ten. var. flavescens (Acht.) Ceschm. [неотип SOAXXXXX0004] (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOAXXXXX0004 [Allium cyrilli Ten. var. flavescens (Acht.) Ceschm.] (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: неотип
етикетировка: Allium cyrilli Ten. var. flvescens (Acht.) Ceschm.; с. Сърнево, Старозагорско, из ливадите
колекция: Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA) [No.: 30671]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Allium cyrilli Ten. var. flavescens (Acht.) Ceschm.

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Liliopsida
разред Amaryllidales
семейство Alliaceae
род Allium
вид Allium cyrilli