English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

Allium cyrilli Ten. var. albescens Ceschm. [тип]Allium cyrilli Ten. var. albescens Ceschm.
(семейство Alliaceae)
— тип [идентификатор: SOAXXXXX0003]
Allium cyrilli Ten. var. flavescens (Acht.) Ceschm. [неотип]Allium cyrilli Ten. var. flavescens (Acht.) Ceschm.
(семейство Alliaceae)
— неотип [идентификатор: SOAXXXXX0004]
Allium melanantherum Panc. var. bulbiliferum Ceschm. [холотип]Allium melanantherum Panc. var. bulbiliferum Ceschm.
(семейство Alliaceae)
— холотип [идентификатор: SOAXXXXX0005]
 Allium melanantherum Panc. var. bulbiliferum Ceschm.
(семейство Alliaceae)
— холотип [идентификатор: SOAXXXXX0006]
 Allium melanantherum Panc. var. bulbiliferum Ceschm.
(семейство Alliaceae)
— холотип [идентификатор: SOAXXXXX0007]
 Allium melanantherum Panc. var. bulbiliferum Ceschm.
(семейство Alliaceae)
— холотип [идентификатор: SOAXXXXX0008]
Allium paczoskianum Tucz. var. luteum Ceschm. [тип]Allium paczoskianum Tucz. var. luteum Ceschm.
(семейство Alliaceae)
— тип [идентификатор: SOAXXXXX0009]
Allium paczoskianum Tucz. var. luteum Ceschm. [холотип]Allium paczoskianum Tucz. var. luteum Ceschm.
(семейство Alliaceae)
— холотип [идентификатор: SOAXXXXX0010]
Allium paczoskianum Tucz. var. luteum Ceschm. f. lucidum Ceschm. [тип]Allium paczoskianum Tucz. var. luteum Ceschm. f. lucidum Ceschm.
(семейство Alliaceae)
— тип [идентификатор: SOAXXXXX0011]
 Allium paczoskianum Tucz. var. paczoskianum f. albeusfilamentum Ceschm.
(семейство Alliaceae)
— холотип [идентификатор: SOAXXXXX0013]
— 231 записа
страница 1 от 24 следваща последна