English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Allium melanantherum Panc. var. bulbiliferum Ceschm. — екземпляр SOAXXXXX0008

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: "Allium melanantherum Panc. var. bulbiliferum Ceschm.; umbellatanthum bulbilifera, floribus nullis; Loc. Централни Родопи, Чепеларе - х. Изгрев"""""
колекция: Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA) [No.: 29293]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Allium melanantherum Panc. var. bulbiliferum Ceschm.

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Liliopsida
разред Amaryllidales
семейство Alliaceae
род Allium
вид Allium melanantherum