English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Allium paczoskianum Tucz. var. luteum Ceschm. — екземпляр SOAXXXXX0009

Allium paczoskianum Tucz. var. luteum Ceschm. [тип SOAXXXXX0009] (2) (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)
Allium paczoskianum Tucz. var. luteum Ceschm. [тип SOAXXXXX0009] (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOAXXXXX0009 [Allium paczoskianum Tucz. var. luteum Ceschm.] (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: тип
етикетировка: Allium paczoskianum Tucz. var. luteum Ceschm. ; Loc. m. Rhodopi occidentalis in rupestrilus prope urb. Pestera
колекция: Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA) [No.: 21743]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Allium paczoskianum Tucz. var. luteum Ceschm.

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Liliopsida
разред Amaryllidales
семейство Alliaceae
род Allium
вид Allium paczoskianum