English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Alyssum desertorum Staph. var. bulgaricum Ceschm. & Stojcev — екземпляр SOAXXXXX0730

Alyssum desertorum Staph. var. bulgaricum Ceschm. & Stojcev [холотип SOAXXXXX0730] (2) (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)
Alyssum desertorum Staph. var. bulgaricum Ceschm. & Stojcev [холотип SOAXXXXX0730] (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOAXXXXX0730 [Alyssum desertorum Staph. var. bulgaricum Ceschm. & Stojcev] (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Alyssum desertorum Staph. var. bulgaricum Ceschm. & Stojcev Blagoevgrad distr., prope pag. Zeleznitsa in herbosis siccis
колекция: Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA) [No.: 47042]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Alyssum desertorum Staph. var. bulgaricum Ceschm. & Stojcev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Capparales
семейство Brassicaceae
род Alyssum
вид Alyssum desertorum