English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Viola grisebachiana Vis. et Panč. f. integrifolia — екземпляр SOXXXXXX0001


Viola grisebachiana Vis. et Panč. f. integrifolia [изотип SOXXXXXX0001] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0001 [Viola grisebachiana Vis. et Panč. f. integrifolia] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: изотип
етикетировка: In m. Olympo Thessaliae graminosis saxoosis et glareosis, declivibus cacum Saraj cca. 2600-2700 m.s.m.
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 42 379]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Viola grisebachiana Vis. et Panč. f. integrifolia

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Violocae
род Viola
вид Viola grisebachiana