English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Viola grisebachiana Vis. et Panč. f. integrifolia [изотип]Viola grisebachiana Vis. et Panč. f. integrifolia
(семейство Violocae)
— изотип [идентификатор: SOXXXXXX0001]
Aethionema rhodopaeum D. Pavlova [холотип]Aethionema rhodopaeum D. Pavlova
(семейство Brassicaceae)
— холотип [идентификатор: SOXXXXXX0002]
Alkana jordanovii Kož. [холотип]Alkana jordanovii Kož.
(семейство Boraginaceae)
— холотип [идентификатор: SOXXXXXX0003]
Alopecurus thracicus Pen. et Kož. [синтип]Alopecurus thracicus Pen. et Kož.
(семейство Poaceae)
— синтип [идентификатор: SOXXXXXX0004]
Alopecurus thracicus Pen. et Kož. [изотип]Alopecurus thracicus Pen. et Kož.
(семейство Poaceae)
— изотип [идентификатор: SOXXXXXX0005]
Aethyonema rhodopaeum D. Pavlova [изотип]Aethyonema rhodopaeum D. Pavlova
(семейство Brassicaceae)
— изотип [идентификатор: SOXXXXXX0006]
Amygdalus andarobii Seraf. [изотип]Amygdalus andarobii Seraf.
(семейство Rosaceae)
— изотип [идентификатор: SOXXXXXX0007]
Amygdalus andarobii Seraf. [холотип]Amygdalus andarobii Seraf.
(семейство Rosaceae)
— холотип [идентификатор: SOXXXXXX0008]
Amygdalus insueta Seraf. [изотип]Amygdalus insueta Seraf.
(семейство Rosaceae)
— изотип [идентификатор: SOXXXXXX0009]
Amygdalus insueta Seraf. [екотип]Amygdalus insueta Seraf.
(семейство Rosaceae)
— екотип [идентификатор: SOXXXXXX0010]
— 169 записа
страница 1 от 17 следваща последна