English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Aethionema rhodopaeum D. Pavlova — екземпляр SOXXXXXX0002


Aethionema rhodopaeum D. Pavlova [холотип SOXXXXXX0002] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0002 [Aethionema rhodopaeum D. Pavlova] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Bulgaria, Eastern Rhodopes Mts., southwards of Goljamo Kamenjane village, western slope on serpentines, 414m a.s.l., 41°24'068" N 25°42'231" E, with fruits, UTM Grid - LF-98
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 103 994]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Aethionema rhodopaeum D. Pavlova

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Brassicaceae
род Aethionema
вид Aethionema rhodopaeum