English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Alopecurus thracicus Pen. et Kož. — екземпляр SOXXXXXX0004


Alopecurus thracicus Pen. et Kož. [синтип SOXXXXXX0004] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0004 [Alopecurus thracicus Pen. et Kož.] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: синтип
етикетировка: Из мочурливите ливади край село Любимец, Свиленградско
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 04322]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Alopecurus thracicus Pen. et Kož.

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Liliopsida
разред
семейство Poaceae
род Alopecurus
вид Alopecurus thracicus