English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Aethyonema rhodopaeum D. Pavlova — екземпляр SOXXXXXX0006


Aethyonema rhodopaeum D. Pavlova [изотип SOXXXXXX0006] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0006 [Aethyonema rhodopaeum D. Pavlova] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: изотип
етикетировка: Bulgaria, Eastern Rhodopes mt., southwards of Goliamo Kamenqne village, western slope, on serpentine terrain, 414 m.a.s.l., 41°24.068'N; 25°42.231'E, with fruits, UTM Grid - LF-98
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 103 995]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Aethyonema rhodopaeum D. Pavlova

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Brassicaceae
род Aethionema
вид Aethionema rhodopaeum