English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Amygdalus andarobii Seraf. — екземпляр SOXXXXXX0007


Amygdalus andarobii Seraf. [изотип SOXXXXXX0007] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0007 [Amygdalus andarobii Seraf.] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: изотип
етикетировка: Afganistan
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 67 051]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Amygdalus andarobii Seraf.

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Rosaceae
род Amygdalus
вид Amygdalus andarobii