English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Amygdalus insueta Seraf. — екземпляр SOXXXXXX0009


Amygdalus insueta Seraf. [изотип SOXXXXXX0009] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0009 [Amygdalus insueta Seraf.] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: изотип
етикетировка: Afganistan, 51 км северно от с. Калат, пров Кабул, Мраморен планински масив, 1200 м
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 67 047]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Amygdalus insueta Seraf.

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Rosaceae
род Amygdalus
вид Amygdalus insueta