English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Amygdalus insueta Seraf. — екземпляр SOXXXXXX0010


Amygdalus insueta Seraf. [екотип SOXXXXXX0010] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0010 [Amygdalus insueta Seraf.] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: екотип
етикетировка: Afganistan, юж.от худак район, 25-40 км зап от Shakh-Yoy, 1100-2000 m, карстов терен, заедно с Ам. Забулица Сераф и А. Ериоцлада Борнм, Пистациа кхенйак
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 67 046]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Amygdalus insueta Seraf.

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Rosaceae
род Amygdalus
вид Amygdalus insueta