English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Silene densifolia D'Urv. f. alta — екземпляр SOXXXXXX0144


Silene densifolia D'Urv. f. alta [холотип SOXXXXXX0144] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0144 [Silene densifolia D'Urv. f. alta] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Остров Тасос- из блатото близо до скала Казавити
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 20 529]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Silene densifolia D'Urv. f. alta

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Caryopyllaceae
род Silene
вид Silene densifolia