English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Silene dionysii — екземпляр SOXXXXXX0145


Silene dionysii [лектотип SOXXXXXX0145] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0145 [Silene dionysii] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: лектотип
етикетировка: In rupibus calcareis mt. Olympi Thessaliae in valle fluv Enipevs, ad cca 1450 m.s.m.
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 20 550]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Silene dionysii

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Caryopyllaceae
род Silene
вид Silene dionysii