English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в природонаучните колекции в България (199)

 Proterebia phegea pyramus De Louker & Dils, 1987
(семейство Nymphalidae)
— паратип [идентификатор: NMNHSINV01179] — колекция: NMNHS-INV
 Proterebia phegea pyramus De Louker & Dils, 1987
(семейство Nymphalidae)
— паратип [идентификатор: NMNHSINV01180] — колекция: NMNHS-INV
Zygaena carniolica var. hyperonobrychis Holik, 1939 [паратип]Zygaena carniolica var. hyperonobrychis Holik, 1939
(семейство Zygaenidae)
— паратип [идентификатор: NMNHSINV01181] — колекция: NMNHS-INV
Zygaena carniolica var. hyperonobrychis Holik, 1939 [паратип]Zygaena carniolica var. hyperonobrychis Holik, 1939
(семейство Zygaenidae)
— паратип [идентификатор: NMNHSINV01182] — колекция: NMNHS-INV
Zygaena carniolica var. antitaurica Holik, 1942 [паратип]Zygaena carniolica var. antitaurica Holik, 1942
(семейство Zygaenidae)
— паратип [идентификатор: NMNHSINV01183] — колекция: NMNHS-INV
Zygaena carniolica var. antitaurica Holik, 1942 [паратип]Zygaena carniolica var. antitaurica Holik, 1942
(семейство Zygaenidae)
— паратип [идентификатор: NMNHSINV01184] — колекция: NMNHS-INV
— 1986 записа
първа предишна страница 199 от 199