English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в природонаучните колекции в България

Trochisciopsis tetraspora f. minor Gärtner, Uzunov, Stoyneva, Kofler & Ingolić [иконотип]Trochisciopsis tetraspora f. minor Gärtner, Uzunov, Stoyneva, Kofler & Ingolić
(семейство Chlorococcaceae)
— иконотип [идентификатор: ACUSXXXX0001] — колекция: ACUS
 Chara palaeofoetida Kitanov & Palamarev
(семейство Characeae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0001] — колекция: IBER-PB
 Nitellopsis palaeobalcanica (Kitan. & Palam.) Palamarev
(семейство Characeae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0002] — колекция: IBER-PB
 Abies garmensis Kitan. fil.
(семейство Pinaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0003] — колекция: IBER-PB
 Sequoiadendron breviauriculatum Palamarev
(семейство Taxodiaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0004] — колекция: IBER-PB
 Broussonetia intermedia Palamarev
(семейство Moraceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0005] — колекция: IBER-PB
 Ceratophyllum balcanicum Palamarev
(семейство Ceratophyllaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0006] — колекция: IBER-PB
 Corylopsis palaeorhodopensis Palamarev
(семейство Hamamelidaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0007] — колекция: IBER-PB
 Decodon triangularis Palamarev
(семейство Lythraceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0008] — колекция: IBER-PB
 Eurya angularis Palamarev
(семейство Theaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0009] — колекция: IBER-PB
— 1986 записа
страница 1 от 199 следваща последна