English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) (6)

Celastrophyllum mirabile Palamarev & Petkova [холотип]Celastrophyllum mirabile Palamarev & Petkova
(семейство Celastraceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0051]
 Daphne schweitzeri Palamarev
(семейство Thymelaeaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0052]
 Skimmia tortonica Palamarev & Uzunova
(семейство Rutaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0053]
 Ilex crassicuticularis Uzunova
(семейство Aquifoliaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0054]
 Laurophyllum maricii Uzunova
(семейство Lauraceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0055]
 Buxus ruzinciana Uzunova
(семейство Buxaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0056]
 Stratiotes suborbiculatus Palamarev
(семейство Hydrocharitaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0057]
— 57 записа
първа предишна страница 6 от 6